Skipas

Nariadenie o roku narodenia

Kúpa lyžiarskej karty je vždy viazaná na nariadenie o roku narodenia platné v tej ktorej sezóne.
Online predaj lístkov

Nariadenie o roku narodenia 2019/20

  • Mini: rok narodenia 2014 alebo mladšie*
  • Deti: rok narodenia 2004 až 2013
  • Mládež: rok narodenia 2001 až 2003
  • Dospelí: od roku narodenia 2000
     

Výnimka pri kúpe sezónnej karty:

  • U25: Ročníky 1994 až 2000

Všetky lyžiarske tikety podliehajú nariadeniam o ročníku.
Rodinné ponuky platia iba pre mini, deti (2004-2013) a mládež (2001-2003).

*Pozor! Malé deti až do roku narodenia 2014. Osobitné tarifné a prepravné nariadenia v závislosti od špecifických daností regiónov a lyžiarskych oblastí.